Nghiệm thu là gì? Quan trọng ra sao trong ngành xây dựng

Đối với các công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng sẽ tiến hành nghiệm thu để xem có đạt yêu cầu hay không. Đây là việc làm được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn về tính mạng cho con người.

Bạn đã từng nghe nhiều về việc nghiệm thu, tuy nhiên lại chưa hiểu nghiệm thu là gì và thực hiện ra sao. Vậy thì chúng ta cần tìm hiểu để biết quy trình thực hiện nghiệm cần tuân thủ theo những quy định nào. Bên cạnh đó, là đối tượng và các thành phần tham gia cũng như các thủ tục cần thiết.

Nghiệm thu là gì? Đối tượng và thành phần tham gia

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận một công trình nào đó để đánh giá chất lượng trước khi đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc này được thực hiện theo quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo đúng quy định của nhà nước.

Trong đó, đảm bảo việc kiểm tra trên các đối tượng bao gồm: vật liệu, trang thiết bị, sản phẩm được đưa vào sử dụng, từng công việc thực hiện, từng bộ phận và giai đoạn thi công, hạng mục công trình. Thành phần tham gia trực tiếp bao gồm: đại diện phía nhà thầu, đại diện phía chủ đầu tư, đại diện phía thiết kế và các bên liên quan.

Nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền dựa vào bản vẽ số đo chất lượng thi công. Bao gồm 3 bước thực hiện nghiệm thu: công việc xây dựng, hoàn thành giai đoạn xây lắp, hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Điều kiện để hoàn thành công tác nghiệm thu

Việc nghiệm thu được tiến hành khi thiết kế được duyệt và tuân theo tiêu chuẩn pháp luật cụ thể với các điều kiện như sau:

Tuy công trình xây dựng đã hoàn thành nhưng nếu tồn tại vấn đề về mặt chất lượng mà không ảnh hưởng đến độ bền vững và điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì vẫn được chấp nhận nghiệm thu. Trong đó, phải thực hiện các công việc như: Lập bảng thống kê các sai sót của công trình(thời gian sửa chữa, khắc phục), các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra, nghiệm thu lại sau khi đã sửa chữa, khắc phục.

Nghiệm thu công trình cải tạo có máy móc, trang thiết bị hoạt động phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh của đơn vị sản xuất. Tiến hành nghiệm thu lại đối với công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại, các máy móc và trang thiết bị đã lắp đặt sử dụng nhưng thay đổi bằng máy móc, thiết bị khác.

Nếu công việc xây dựng, giai đoạn thi công, bộ phận công trình sau khi nghiệm thu và được chuyển sang nhà thầu khác thì nhà thầu đó phải tham gia nghiệm thu, xác nhận vào biên bản. Tương tự, nếu công việc xây dựng, các kết cấu xây dựng, bộ phận công trình trước khi bị che lấp cũng phải tổ chức nghiệm thu.

Nếu công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình không được nghiệm thu mà phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải nghiệm thu lại theo sự phê duyệt của đơn vị thiết kế và chủ đầu tư. Lưu ý, không nghiệm đối với thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa và xử lý gia cố mà vẫn không đáp ứng yêu cầu về độ bền vững và điều kiện sử dụng bình thường của công trình.

Thủ tục để tiến hành nghiệm thu

Các loại văn bản cần thiết để làm thủ tục nghiệm thu bao gồm: phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị, nhật ký thi công và giám sát, các văn bản có liên quan đến đối tượng nghiệm thu, biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu.

Lưu ý: Trong thời gian xây dựng, các biên bản nghiệm thu và biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng được dùng làm căn cứ thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán công trình. Nếu chưa lập văn bản nghiệm thu hoàn thành công trình thì chưa được thanh toán, nhưng nếu trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu có ghi thì có thể thực hiện việc tạm ứng.

Khi hiểu được nghiệm thu là gì thì chúng ta càng thấy việc thực hiện nghiệm thu trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Bên cạnh đó, là điều kiện thực hiện được quy định khá nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật.